Доставките в София извършваме с наши партньори.
Цената на доставката е 7-9лв в зависимост от адреса за доставка.
При доставка с точен час, цената на доставката е 15лв
Доставка до близките Софийски села е 15-30лв в зависимост от адреса за доставка.
Когато направите поръчка, ще получите мейл от нас с уточнение за цената и възможността ни за доставка.


Доставяме за следващ ден в определен часови диапазон, а не в точен час, например 10-13ч/13-19ч
Не доставяме в неделя.

Доставките в страната извършваме с куриерска фирма Еконт.
Цената на доставката е според тарифата им.
Не доставят в неделя.

За въпроси: order@vanillka.com