Доставките в София извършваме с нашш партньор.
Цената на доставката е 9-15лв в зависимост от адреса за доставка.
Доставка с точен час, в празнични или почивни дни, е на цена 15лв.
Доставка до близките до София населени места е 15-30лв в зависимост от адреса за доставка.
Когато направите поръчка, ще получите мейл от нас с уточнение за цената и възможността ни за доставка.


Доставяме за следващ ден в определен часови диапазон, а не в точен час, например 10-13ч/13-19ч
Не доставяме в неделя.

Доставките в страната извършваме с куриерска фирма Еконт.
Цената на доставката е според тарифата им.
Не доставят в неделя.

За въпроси: order@vanillka.com