Искам да съм сова
с очи като портокали,
като две мандарини,
с пера и човка криви.
Да гледам странно, лудо, безцелно,
да съм волна, свободна, безпарцелна
Едно- едничко гнезденце да имам,
топлината на перата,
любовта на небето,
прегръдката на вятъра,
допира на дъжда,
тъмата на нощта.

Искам да съм сова, волна, перната
да се крия под дъгата,
да се лутам в облаците,
да съм сова, малка сова ушата.